14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lâm thị Bình ♀
Cha Lâm văn Kiểm ♂

Mẹ

Nguyễn thị Kim Khuê ♀

Anh chị em ruột
01 Lâm văn Hai ♂
02 Lâm văn Lái ♂
03 Lâm văn Đò ♂
04 Lâm văn Tới ♂
06 Lâm Hồng Nhật ♂

Chồng 1
Nguyễn Hửu Tám ♂


Con
01. Nguyễn Hửu Tấn ♂
02. Nguyễn Tấn Dũng ♂