25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Năm ♂
Tên gọi5 Cẩn
 
Cha Nguyễn văn Diệp (Nguyễn Cẩn) ch

Mẹ

Nguyễn thị Yến (bà Năm) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Quế (Duyên)
02 Nguyễn Tam (3 Tam)
03 Nguyễn thị Bốn (4 Đệ)
05 Nguyễn thị Sáu (bà Sáu)
06 Nguyễn Bảy (Bảy) ch

Vợ 1
Võ thị Một ♀


Con
01. Nguyễn thị Thùy Linh ♀
02. Nguyễn thị Thùy Lam ♀
03. Nguyễn Đình Lân ♂
04. Nguyễn Đình Liêu ♂
05. Nguyễn Đình Lộc ♂