11
tháng Tám, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Rô Binh ♀
Cha Trần Trúc ♂ ch

Mẹ

Bùi thị Hơi ♀

Anh chị em ruột
01 Trần thị Vui ♀
02 Trần thị (Xíp Rin)
03 Trần Rô Bin ♂
04 Trần Rô Bi ♂
06 Trần Rô Thương ♂