5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Ly ♂
Cha Nguyễn Lâm (7 Lâm) ch

Mẹ

Nguyễn thị Lâm ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Lâm ♀
03 Nguyễn Dương ♂ ch
04 Nguyễn thị Xuân ♀
05 Nguyễn thị Thạnh ♀

Vợ 1
Võ thị Hồng Hoa ♀


Con
01. Nguyễn thị Kim Phượng ♀
02. Nguyễn thị Duyên ♀
03. Nguyễn thị Liên ♀
04. Nguyễn thị Huyên ♀
05. Nguyễn Xuân Lộc ♂