8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kim Phượng ♀
Cha Nguyễn văn Ly ♂

Mẹ

Võ thị Hồng Hoa ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Duyên ♀
03 Nguyễn thị Liên ♀
04 Nguyễn thị Huyên ♀
05 Nguyễn Xuân Lộc ♂

Chồng 1
Phạm văn Phúc ♂


Con
01. Phạm Việt Khang ♂