10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Liên ♀
Cha Nguyễn văn Ly ♂

Mẹ

Võ thị Hồng Hoa ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Kim Phượng ♀
02 Nguyễn thị Duyên ♀
04 Nguyễn thị Huyên ♀
05 Nguyễn Xuân Lộc ♂

Chồng 1
Bùi Ngọc Hưng ♂


Con
01. Bùi Thế Thịnh ♂