10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hậu ♂ ch
Cha Nguyễn Hội ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Câu (bà Hội) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Lại ♀ ch
03 Nguyễn Bốn ♂ m
05 Nguyễn Sáu ♂
06 Nguyễn Bảy ♂ ch
07 Nguyễn Tám ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
08 Nguyễn thị Liễu ♀
09 Nguyễn thị Mai ♀
10 Nguyễn thị Cúc ♀ ch

Vợ 1
Dương thị Kim (2 Yên)


Con
01. Nguyễn Kim (Minh)
02. Nguyễn thị Lộc ♀
03. Nguyễn Trần Thọ ♂