20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Huyên ♀
Cha Lê Dũng ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Toà (bà Chín)

Chồng 1
Nguyễn Tấn Hoàng ♂


Con
01. Nguyễn Lê Khiêm ♂
02. Nguyễn Lê Diệu khuê ♀