8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hò ♂ ch
Tên gọiThành
 
Cha Nguyễn Xang (Hò) ch

Mẹ

Trần thị Hồng (Hò) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Nên (Hoa)
03 Nguyễn thị Nhường ♀
04 Nguyễn thị Tường (Sự) ch

Vợ 1
Phạm thị Tía (Thành) ch


Con
01. Nguyễn thị Thành ♀
02. Nguyễn thị Lành ♀
03. Nguyễn thị Xí ♀
04. Nguyễn Dũng ♂
05. Nguyễn Thanh ♂