11
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Nên ♂
Tên gọiHoa
 
Cha Nguyễn Xang (Hò) ch

Mẹ

Trần thị Hồng (Hò) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Hò (Thành) ch
03 Nguyễn thị Nhường ♀
04 Nguyễn thị Tường (Sự) ch