21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kỉnh ♀
Tên gọiKỳ
 
Cha Nguyễn Sao ♂ ch

Mẹ

Phạm Sính (bà Sao) ch

Anh chị em ruột
03 Nguyễn Tuân (Tiên) (Lọ) ch
04 Nguyễn thị Quyền ♀
05 Nguyễn thị Sáu ♀