21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Bỉ ♀ ch
Tên gọiBi
 
Cha Nguyễn Tuân (Tiên) (Lọ) ch

Mẹ

Trần thị Tuân (Bẹt) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Tuân (Toại) ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
04 Nguyễn Minh (5 Nhơn) ch
07 Nguyễn Thái (8 Trợ) ch
08 Nguyễn Hỷ ♂ ch
09 Nguyễn Lạc (10 Lạc)