11
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Khương ♂
Cha Nguyễn văn Tuy (3 Xương) ch

Mẹ

Lương thị Ngọc ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Minh Khẩm ♀
03 Nguyễn thị Minh Khẩn ♀
04 Nguyễn thị Minh Khiết ♀
05 Nguyễn văn Khởi ♂

Vợ 1
Tăng thị Nhật Minh ♀


Con
01. Nguyễn Khương Gia Nghi ♀ ch
02. Nguyễn Nhật Minh Khuê ♀
03. Nguyễn Nhật Vương Khang ♂