20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Kha ♂
Cha Nguyễn Ngọc Nghĩa ♂

Mẹ

Hoàng thị Thuỳ Trang ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo ♀
02 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi ♀