4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thanh Vương ♂
Cha Nguyễn Chút ♂

Mẹ

Nguyễn thị Hồng ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Thanh Trương ♂
03 Nguyễn thị Huyền ♀
04 Nguyễn Thanh Trường ♂

Vợ 1
Lê thị Thuý ♀


Con
01. Nguyễn thị Thanh Truyền ♀
02. Nguyễn thị Kim Trâm ♀
03. Nguyễn Lê Thanh Trọng ♂