30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thanh Trương ♂
Cha Nguyễn Chút ♂

Mẹ

Nguyễn thị Hồng ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thanh Vương ♂
03 Nguyễn thị Huyền ♀
04 Nguyễn Thanh Trường ♂

Vợ 1
Võ thị Phượng ♀


Con
01. Nguyễn Quốc Bảo ♂
02. Nguyễn Dương Tường ♂
03. Nguyễn Thảo Vy ♀