4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Huyền ♀
Cha Nguyễn Chút ♂

Mẹ

Nguyễn thị Hồng ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thanh Vương ♂
02 Nguyễn Thanh Trương ♂
04 Nguyễn Thanh Trường ♂

Chồng 1
Đỗ Chính ♂


Con
01. Đỗ thị Huyền Trân ♀
02. Đỗ Thanh Phong ♂