21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Sáu ♂
Cha Nguyễn Hội ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Câu (bà Hội) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Hậu ♂ ch
02 Nguyễn thị Lại ♀ ch
03 Nguyễn Bốn ♂ m
06 Nguyễn Bảy ♂ ch
07 Nguyễn Tám ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
08 Nguyễn thị Liễu ♀
09 Nguyễn thị Mai ♀
10 Nguyễn thị Cúc ♀ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Thanh ♀


Con
01. Nguyễn văn Sang (Phước Nguyên)
02. Nguyễn thị Thủy ♀
03. Nguyễn văn Sơn ♂
04. Nguyễn Ngọc Thuận ♂
05. Nguyễn thị Ngọc Thảo ♀