18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Thuận ♂
Cha Nguyễn Lơn ♂

Mẹ

Phạm thị Châu ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Mai ♀
02 Nguyễn văn Tưởng ♂ ch
03 Nguyễn thị Lệ ♀
05 Nguyễn thị Thu Ái ♀
06 Nguyễn thị Thu Kiều ♀
07 Nguyễn thị Thu Trúc ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Mai Thảo ♀ ch


Con
01. Nguyễn thị Thảo Trân ♀
02. Nguyễn văn Truyền ♂
03. Nguyễn Trần văn Thống ♂

 

Vợ 2
Võ thị Lòng ♀


Con
04. Nguyễn thị Hồng Thắm ♀