7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Mai ♀
Cha Nguyễn Hội ♂ ch

Mẹ

Biện thị Bồng ♀ ch

Anh chị em ruột
08 Nguyễn thị Liễu ♀
10 Nguyễn thị Cúc ♀ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn Hậu ♂ ch
02 Nguyễn thị Lại ♀ ch
03 Nguyễn Bốn ♂ m
05 Nguyễn Sáu ♂
06 Nguyễn Bảy ♂ ch
07 Nguyễn Tám ♂ ch

Chồng 1
Lê văn Mười ♂ ch


Con
01. Lê Minh Ru ♂
02. Lê Thị Nương ♀