18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm thị Bảng ♀
Cha Phạm Kiện (Thiện) ch

Mẹ

Nguyễn thị Liễu ♀

Anh chị em ruột
02 Phạm Tấn Kẽm ♂
03 Phạm Khuôn Dẫn ♂

Chồng 1
Nguyễn Thanh Tùng ♂


Con
01. Nguyễn Phạm Trúc Lam ♀
02. Nguyễn Phạm Quỳnh Lam ♀