20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Chức ♂ ch
Tên gọiThuật
 
Cha Phạm ... ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Chậm (bà Đề) ch


Anh chị em cùng mẹ khác cha
02 Nguyễn Thục ♂

Vợ không rõ 

Con
01. Phạm Phỉ ♂ ch
02. Phạm Chở ♂ ch