18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ thị Thanh Tâm ♀
Cha Võ Xuân Thế ♂

Mẹ

Nguyễn thị Kim Anh (2 Thế)

Anh chị em ruột
01 Võ Tấn Lực ♂
02 Võ thị Kim Tiến ♀
04 Võ Quân Sự ♂

Chồng 1
Nguyễn Duy Sâm ♂


Con
01. Nguyễn Kim Ngân ♀