7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hiền Toàn ♂
Cha Nguyễn Sô ♂

Mẹ

Phùng thị Xếp ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Hiền Loan ♀
03 Nguyễn Hiền Thanh ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Luận ♀


Con
01. Nguyễn Hiền Nghiêm ♂
02. Nguyễn Ngọc Minh Châu ♀