30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Tâm ♀
Cha Nguyễn Quyết ♂

Mẹ

không rõ ♀


Anh chị em cùng cha khác mẹ
03 Nguyễn Ngọc Tiến ♂
04 Nguyễn Ngọc Lên ♂
05 Nguyễn Ngọc Uyên Vy ♀

Chồng 1
Đinh Bạt Quân ♂


Con
01. Đinh Phúc Khang (Bắp)