15
tháng Năm, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Sơn ♂
Cha Nguyễn Sáu ♂

Mẹ

Nguyễn thị Thanh ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Sang (Phước Nguyên)
02 Nguyễn thị Thủy ♀
04 Nguyễn Ngọc Thuận ♂
05 Nguyễn thị Ngọc Thảo ♀