20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Thị Nương ♀
Cha Lê văn Mười ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Mai ♀

Anh chị em ruột
01 Lê Minh Ru ♂

Chồng 1
Trần Thanh Hiền ♂


Con
01. Trần Lê Đăng Khoa ♂
02. Trần Lê An Nhi ♀