24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Để ♂ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Sáu ♀ ch


Con
01. Nguyễn thị Huệ ♀ ch
02. Nguyễn thị Liêm (Liên)
03. Nguyễn văn Quân ♂
04. Nguyễn thị Mỹ Hạnh ♀
05. Nguyễn thị Diễm Ly ♀