30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Diễm Ly ♀
Cha Nguyễn văn Để ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Sáu ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Huệ ♀ ch
02 Nguyễn thị Liêm (Liên)
03 Nguyễn văn Quân ♂
04 Nguyễn thị Mỹ Hạnh ♀

Chồng 1
Lê văn Thanh ♂


Con
01. Lê thị Thanh Huyền ♀
02. Lê thị Diễm My ♀
03. Lê thị Ngọc Trúc ♀