4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Quân ♂
Cha Nguyễn văn Để ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Sáu ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Huệ ♀ ch
02 Nguyễn thị Liêm (Liên)
04 Nguyễn thị Mỹ Hạnh ♀
05 Nguyễn thị Diễm Ly ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Thu ♀


Con
01. Nguyễn Thanh Hậu ♂
02. Nguyễn Thanh Hiền ♂
03. Nguyễn Thanh Hân ♂