21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Huệ ♀ ch
Cha Nguyễn văn Để ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Sáu ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Liêm (Liên)
03 Nguyễn văn Quân ♂
04 Nguyễn thị Mỹ Hạnh ♀
05 Nguyễn thị Diễm Ly ♀

Chồng 1
Nguyễn Quang ♂


Con
01. Nguyễn Sang ♀
02. Nguyễn thị Phượng Liên ♀
03. Nguyễn Cần ♂
04. Nguyễn .... (Út)