4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê văn Thanh ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Diễm Ly ♀


Con
01. Lê thị Thanh Huyền ♀
02. Lê thị Diễm My ♀
03. Lê thị Ngọc Trúc ♀