21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Minh Hiền ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Kiều Oanh ♀


Con
01. Lê Nguyễn Minh Nguyệt ♀
02. Lê Nguyễn Minh Hằng ♀
03. Lê Nguyễn Minh Phúc ♀