21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Nguyễn Minh Nguyệt ♀
Cha Lê Minh Hiền ♂

Mẹ

Nguyễn thị Kiều Oanh ♀

Anh chị em ruột
02 Lê Nguyễn Minh Hằng ♀
03 Lê Nguyễn Minh Phúc ♀