1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Kiều ♀
Cha Trần văn Lồng ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Lan ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Trần thị Kiều Diệp ♀

Chồng 1
Trịnh văn Tỉnh ♂


Con
01. Trịnh văn Như ♂
02. Trịnh thị Xuân Hương ♀