30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Kiều Diệp ♀
Cha Trần văn Lồng ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Lan ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trần thị Kiều ♀

Chồng 1
Nguyễn văn Việt ♂


Con
01. Nguyễn Thuỳ Linh ♀