4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Bùi thị Bân ♀
Cha Bùi Thám ♂

Mẹ

Nguyễn thị Toại (3 Lường) ch

Anh chị em ruột
07 Bùi thị Thu Thuỷ ♀
08 Bùi thị Vân ♀
10 Bùi Tấn Thảo ♂

Chồng 1
Huỳnh Kim Tâm ♂


Con
01. Huỳnh Kim Cang ♂
02. Huỳnh Kim Đảm ♂