20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Quang Vinh ♂
Cha Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)

Mẹ

Lê thị Bảy ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Quang Hiển ♂
03 Nguyễn thị Tường Vy ♀
04 Nguyễn Sơn Vững ♂
05 Nguyễn Hửu Việt ♂

Vợ 1
Trịnh thị Thuỳ ♀


Con
01. Nguyễn Trịnh Yến Nhi ♀
02. Nguyễn Trịnh Yến Như ♀
03. Nguyễn Trịnh Quang Nhân ♂