18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Quang Hiển ♂
Cha Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)

Mẹ

Lê thị Bảy ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Quang Vinh ♂
03 Nguyễn thị Tường Vy ♀
04 Nguyễn Sơn Vững ♂
05 Nguyễn Hửu Việt ♂

Vợ 1
Hoàng thị Tuyết Vinh ♀


Con
01. Nguyễn Hoàng Ngọc Trúc ♀
02. Nguyễn Trung Kiên ♂