15
tháng Năm, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Sơn Vững ♂
Cha Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)

Mẹ

Lê thị Bảy ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Quang Vinh ♂
02 Nguyễn Quang Hiển ♂
03 Nguyễn thị Tường Vy ♀
05 Nguyễn Hửu Việt ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Kim Chung ♀


Con
01. Nguyễn Ngọc Bảo Quyên ♀