20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hửu Việt ♂
Cha Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)

Mẹ

Lê thị Bảy ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Quang Vinh ♂
02 Nguyễn Quang Hiển ♂
03 Nguyễn thị Tường Vy ♀
04 Nguyễn Sơn Vững ♂

Vợ 1
Nguyễn Mai Lệ ♀


Con
01. Nguyễn Hửu Khánh Nam (Son)