13
tháng Sáu, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Khanh ♂
Tên gọiThôi
 
Cha Nguyễn Hoành (Huyên) ch

Mẹ

Võ thị Bơi (Huyên) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Huyên ♀
02 Nguyễn thị Huyền (Kiệt)
04 Nguyễn Cần (Ẩn)
05 Nguyễn thị Kiệm (6 Kiệm)
06 Nguyễn văn Dư ♂