10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kiệm ♀
Tên gọi6 Kiệm
 
Cha Nguyễn Hoành (Huyên) ch

Mẹ

Võ thị Bơi (Huyên) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Huyên ♀
02 Nguyễn thị Huyền (Kiệt)
03 Nguyễn Khanh (Thôi)
04 Nguyễn Cần (Ẩn)
06 Nguyễn văn Dư ♂

Chồng 1
Huỳnh Quang Tông ♂


Con
01. Huỳnh Tấn Hiệp ♂
02. Huỳnh thị Kim Hoanh ♀
03. Huỳnh thị Kim Luyện ♀
04. Huỳnh Minh Tâm ♂