10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tấn Bản ♂
Cha Nguyễn Nhung ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Huyên ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Bân ♂ ch
02 Nguyễn thị Bàng ♂ ch
04 Nguyễn thị Hồng ♀
05 Nguyễn Khánh ♂
06 Nguyễn Trợ ♂
07 Nguyễn Phước ♂
08 Nguyễn Tuy ♂
09 Nguyễn Bình ♂

Vợ 1
.... ♀


Con
không / chưa có

Vợ không rõ 

Con
01. Trung Hiếu ♂
02. Trung Hải ♂