20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Huỳnh Tấn Hiệp ♂
Cha Huỳnh Quang Tông ♂

Mẹ

Nguyễn thị Kiệm (6 Kiệm)

Anh chị em ruột
02 Huỳnh thị Kim Hoanh ♀
03 Huỳnh thị Kim Luyện ♀
04 Huỳnh Minh Tâm ♂

Vợ 1
Trương thị Thuận ♀


Con
01. Huỳnh thị Thuỳ ♀
02. Huỳnh thị Lam ♀
03. Huỳnh Tấn Hưng ♂
04. Huỳnh thị Hoàng ♀