16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Huỳnh thị Kim Luyện ♀
Cha Huỳnh Quang Tông ♂

Mẹ

Nguyễn thị Kiệm (6 Kiệm)

Anh chị em ruột
01 Huỳnh Tấn Hiệp ♂
02 Huỳnh thị Kim Hoanh ♀
04 Huỳnh Minh Tâm ♂

Chồng 1
Nguyễn Ngọc Thanh ♂


Con
01. Nguyễn Huỳnh Hửu Nhật ♂
02. Nguyễn Huỳnh Long ♂
03. Nguyễn Huỳnh Hửu Phượng ♀