18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Thảo Trân ♀
Cha Nguyễn văn Thuận ♂

Mẹ

Nguyễn thị Mai Thảo ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Truyền ♂
03 Nguyễn Trần văn Thống ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
04 Nguyễn thị Hồng Thắm ♀