12
tháng Tư nhuần, năm Canh Tý

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hiên ♂ ch

Vợ 2
Nguyễn thị Tám ♀


Con
02. Nguyễn thị Nguyệt ♀
03. Nguyễn văn Vũ ♂
04. Nguyễn thị Xuyến ♀
05. Nguyễn văn Chiến ♂
06. Nguyễn thị Liên ♀
07. Nguyễn thị Thu Thủy ♀