16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Kim ♂
Tên gọiMinh
 
Cha Nguyễn Hậu ♂ ch

Mẹ

Dương thị Kim (2 Yên)

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Lộc ♀
03 Nguyễn Trần Thọ ♂