4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Lộc ♀
Cha Nguyễn Hậu ♂ ch

Mẹ

Dương thị Kim (2 Yên)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Kim (Minh)
03 Nguyễn Trần Thọ ♂

Chồng không rõ 

Con
01. Nguyễn thị Hiếu ♀
02. Nguyễn thị Hoa ♀
03. Nguyễn Hiệp (Bờm)
04. Nguyễn thị Tú (Móp)